פדיון כפרות למהדרין - תרומה שעושה פירות . מעשר כספים למהדרין

לתרומה בהעברה בנקאית

בנק הפועלים, מס סניף – 47600 , מס. חשבון - 49768

קבלה תשלח לדוא"ל 

לתרומה במערכת מאובטחת


פרטי התרומהפרטי התורם