ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה


לתרומה ותשלום בהעברה בנקאית
בנק הפועלים, מס סניף – 47600 , מס. חשבון - 49768

לתרומה או תשלום לשיעורים וסדנאות במערכת מאובטחת
קבלה תשלח לדוא"ל


פרטי התרומהפרטי התורם