"ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה" פדיון כפרות.תמיכה בנזקקים. תלושים לחזרה לבית ספר. ה'תשפ"ב - נח"ל נתינה וחסד לקהילה - מחנכים לנתינה וחסד


  לתרומה ותשלום בהעברה בנקאית
  בנק הפועלים, מס סניף – 47600 , מס. חשבון - 49768

  ניתן גם לבצע העברה בביט 

  שיעורים, סדנאות, מחצית השקל, תרומה הקדשת שיעורים

  מערכת מאובטחת
  קבלה תשלח לדוא"ל


  פרטי התרומה  פרטי התורם