יום לימוד נשים - ה'תש"פ

הלו"ז החדש לשנת הלימודים ה'תשפ                                                                                                                                                                   

הלימודים יתקיימו בין התאריכים ל' תשרי (29.10) - א' תמוז ה'תש"פ (23.6)                                                                                              

 יום הלימוד יתקיים בימי שלישי בבוקר
בבית הכנסת ישראל הצעיר רחוב אברהם שפירא 11 פינת ד"ר שרייבר.

לפרטים על התשלום לחצי כאן

על בוקר הלימוד