יום לימוד נשים - ה'תשע"ט

הלו"ז החדש לשנת הלימודים ה'תשע"ט                                                                                                                                                                   

הלימודים יתקיימו בין התאריכים ל' תשרי (9.10) - ט"ו סיוון (18.6)                                                                                              

 יום הלימוד יתקיים בימי שלישי בבוקר
בבית הכנסת ישראל הצעיר רחוב אברהם שפירא 11 פינת ד"ר שרייבר.

לפרטים על התשלום לחצי כאן

על בוקר הלימוד